Munkatársaink

Merhala Zoltán

Igazgató

Dr. Tidrenczel Zsolt

Főorvos, Szülész- nőgyógyász és klinikai genetikus szakorvos

Dr. Várhegyi Vera

Klinikai genetikus szakorvos

Dr. Fekete Bálint András

Klinikai genetikus

Dr. Gál Anikó

Laborvezető

Dr. Vető Borbála

Labortechnikus, biológus

Buzás Rebeka

Labortechnikus, biológus

Kónya Márton

Citogenetikai programvezető, biológus

Bacsó-Kónya Erika

Laboratóriumi analitikus

Király Ágnes

Marketing manager

Miskolczi Ariella

Szakmai referens

Zsilik Zsófia

Szakmai referens

Dr. Tidrenczel Zsolt

Főorvos, Szülész- nőgyógyász és klinikai genetikus szakorvos

1999-ben diplomáztam a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Szülészet-nőgyógyászati gyakornoki képzésemet az I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán kezdtem,… majd 2000-2001-ben a Japán Akita Egyetem Honjo-i oktató kórházának szülészeti osztályán külföldi ösztöndíjas gyakornokként tanultam és dolgoztam. A MÁV Kórház Szülészet- Nőgyógyászati Osztálya 2001 óta a munkahelyem, a 2007-ben bekövetkezett kórház átalakítás óta Állami Egészségügyi Központ (ÁEK), majd később Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (MH-EK) néven.

Szülészet-nőgyógyászati szakképesítésemet 2005-ben vettem át, ezzel párhuzamosan 2004-2008 között végeztem kutatást a SE Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézetében a polycystás ovárium syndroma (PCO syndroma) és az agyalapi mirigy hormonális szabályozása témakörében.

2011-ben a Honvéd Kórház Szülészeti Osztályán az Ultrahang laboratórium vezető adjunktusa lettem. 2014-ben a Semmelweis Egyetemen kiválóan megfelelt minősítéssel klinikai genetikusi szakképesítést szereztem. 2014 tavaszán a Honvéd Kórház Ultrahang és Genetikai részlegének vezető főorvosává neveztek ki. 2008 óta ultrahang specialistaként a Czeizel Intézetben dolgozom, az intézet orvosgenetikusa vagyok. 2020. január 1. óta a Czeizel Intézet orvosigazgatója vagyok.

Tagja vagyok a Magyar Nőorvos Társaságnak, a Magyar Szülészet Nőgyógyászati Ultrahang Társaságnak, a Magyar Humángenetikai Társaságnak, a Magyar Endokrin és Anyagcsere Társaságnak, a Magyar Osteoporosis Társaságnak és a nemzetközi szülészeti Ultrahang Társaságnak (ISUOG). Rendszeresen veszek részt konferenciákon, előadásokat tartok és folyóiratokban publikálok.

Dr. Várhegyi Vera

Klinikai genetikus szakorvos

2017-ben diplomáztam a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán, summa cum laude minősítéssel. Klinikai genetika szakvizsgámat 2021. októberében csináltam. Szakképzésemmel párhuzamosan már a PhD képzést is elkezdtem, kutatási területem a a mitokondriális eltérések vizsgálata a meddőséggel, illetve szénhidrátanyagcsere-zavarok miatt kezelt pácienseknél. Több éve önálló szakrendelésem van, ahol genetikai tanácsadást végzek.

A New Era Genetics-nél is genetikai tanácsadás a fő profilom, illetve előadások tartásában veszek részt a legfrissebb genetikai vizsgálatainkról, ezek szakmai hátteréről és az adott teszt által vizsgálat genetikai kórképek spektrumáról.

Dr. Fekete Bálint

Klinikai genetikus

Klinikai genetika szakvizsgámat a Semmelweis Egyetem Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetében szereztem. Itt a kutatási témám a neurodegeneratív betegségek patomechanizmusának,… biomarkereinek vizsgálata, melyet a Nemzeti Tehetség Program is támogatott. Számos külföldi tanulmányúton is gazdagítottam az ismereteim, többek között a University of Southern California, Freiburgi Egyetemen és Imperial College London intézeteiben.

Elsőszámú klinikai érdeklődési területeim a szív- és érrendszer és tumorszindrómák genetikája, a személyre szabott medicina és a prevenció lehetősége a genetika területén. Szeretném, ha genetika is olyan terület lenne, ami minél több embernek segít az egészségmegőrzésben, egészségfejlesztésben.

Dr. Gál Anikó

Laborvezető

2004-ben biológusként végeztem az Eötvös Lóránd Tudományegyetem molekuláris biológia genetika szakirányon. 2009-ben szereztem PhD fokozatott a Semmelweis Egyetem Szentágothai János Doktori Iskolájában. 2011-ben klinikai biokémikus, valamint 2013-ban molekuláris biológiai diagnosztikus szakvizsgákat szereztem. 2004-től a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének, ennek jogelődjeinek, valamint 2019-től a New Era Genetics munkatársa vagyok. Fő feladataim közé tartozik a genetikai diagnosztika koordinálása, módszerek beállítása valamint az intézet minőségbiztosításának irányítása. Kutatásaim az elmúlt években a neurogenetikai területekre fókuszáltak, ezen belül főként a mitokondriális betegségek genomikai és sejtbiológiai hátterét kutatom. Kutatási és diagnosztikai feladataimon kívül rendszeresen tartok tantermi előadásokat, gyakorlatokat. Témavezetésem alatt eddig 2 PhD disszertáció és számos MSc,/BSc szakdolgozat született, valamint jelenleg egy PhD és három TDK hallgatóval dolgozom. 2013-ban a Padovai Egyetem Biológiai Intézetében kutatócsere program keretében szereztem további tapasztalatot, 2014-2015-ben postdoc ösztöndíjasként a Thomas Jefferson Egyetem Patológiai Intézetének MitoCare Laboratóriumában (Philadelphia, PA, USA) dolgoztam. In extenso közleményeimnek száma 49, összesített impakt faktora 111,5, Hirsch indexe: 9. A Magyar Humángenetikai, Magyar Klinikai Neurogenetika, Magyar Személyreszabott Medicina valamint az Európai Humángenetikai Társaság tagja vagyok.

A New Era Genetics NIPT Laboratóriumában a non-invazív prenatális vizsgálatokért felelek.

Dr. Vető Borbála

Labortechnikus, biológus

Egyetemi tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán végeztem. PhD fokozatot a Semmelweis egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskolában szereztem,… epigenetikai kutatásokat a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontjában végeztem. Ismereteimet számos külföldi konferencián bővítettem, valamint külföldi tanulmányutakon szakmai tapasztalatot szereztem. A genetika és a molekuláris biológia területén 7 éves laboratóriumi tapasztalattal rendelkezem, amit a New Era Genetics molekuláris genetikai laboratóriumában tudok kamatoztatni és továbbfejleszteni.

Buzás Rebeka

Labortechnikus, biológus

Egyetemi tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Természettudományi Karán végeztem molekuláris biológia, valamint genetika és mikrobiológia szakirányon. Kutatásaim a feszültségfüggő ioncsatornák irányított in vitro mutagenezise köré épültek. Főbb érdeklődési köreim: molekuláris- és sejtbiológia, humángenetika, génterápia és diagnosztika.

Kónya Márton

Citogenetikai programvezető, biológus

Biológus diplomámat 1998-ban szereztem a Jannus Pannonius Tudományegyetemen (Pécs). 1999-től kezdtem el genetikával foglalkozni az Országos Haematológiai Intézet Citogenetikai laboratóriumában, akut és krónikus leukémia diagnosztizálása és követése, konvencionális kromoszóma analízissel és Fluoreszcens in Situ Hibridizációval (FISH) csontvelő mintákból. 2000-től spermium analízis és kryo tárolás. 2001-től kezdtem el foglalkozni meddőség genetikai háttere citogenetikai vizsgálatokkal és PCR-el. 2002-től végeztem Preimplantációs Genetikai Diagnosztikai vizsgálatokat FISH-el. 2003-tól biokémiai kockázatelemzés első és második trimeszteri markerek elemzésével. 2004-től első trimeszteri kockázatelemzés biokémiai és ultrahang markerekkel. 2006-tól magzati diagnosztikai vizsgálatok chorion és amnion mintákból citogenetikai vizsgálattal és FISH-el. Ezeken felül végeztem ELISA, Western blot, PCR analízist, inszemináció előkészítést.

Bacsó-Kónya Erika

Laboratóriumi analitikus

Diplomámat 2005-ben szereztem a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikusként a humándiagnosztika területén.

Eddigi szakmai munkásságom során elsősorban a magzati diagnosztikában, biokémiai és molekuláris citogenetikai módszerekkel foglalkoztam. A Minőségirányítási Rendszer felelőseként a New Era Genetics laboratóriumaiban kiépítettem és folyamatosan felügyelem az ISO9001:2015 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert.

Kérjen visszahívást!

Adja meg az adataidat és 24 órán belül visszahívjuk!