Ismerje meg szakembereinket

Szakembereink

tidrenczel_zsolt

Tidrenczel Zsolt

Főorvos, Szülész- nőgyógyász és klinikai genetikus szakorvos

1999-ben diplomáztam a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Szülészet-nőgyógyászati gyakornoki képzésemet az I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán kezdtem,... majd 2000-2001-ben a Japán Akita Egyetem Honjo-i oktató kórházának szülészeti osztályán külföldi ösztöndíjas gyakornokként tanultam és dolgoztam. A MÁV Kórház Szülészet- Nőgyógyászati Osztálya 2001 óta a munkahelyem, a 2007-ben bekövetkezett kórház átalakítás óta Állami Egészségügyi Központ (ÁEK), majd később Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (MH-EK) néven.

Szülészet-nőgyógyászati szakképesítésemet 2005-ben vettem át, ezzel párhuzamosan 2004-2008 között végeztem kutatást a SE Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézetében a polycystás ovárium syndroma (PCO syndroma) és az agyalapi mirigy hormonális szabályozása témakörében.

2011-ben a Honvéd Kórház Szülészeti Osztályán az Ultrahang laboratórium vezető adjunktusa lettem. 2014-ben a Semmelweis Egyetemen kiválóan megfelelt minősítéssel klinikai genetikusi szakképesítést szereztem. 2014 tavaszán a Honvéd Kórház Ultrahang és Genetikai részlegének vezető főorvosává neveztek ki. 2008 óta ultrahang specialistaként a Czeizel Intézetben dolgozom, az intézet orvosgenetikusa vagyok. 2020. január 1. óta a Czeizel Intézet orvosigazgatója vagyok.

Tagja vagyok a Magyar Nőorvos Társaságnak, a Magyar Szülészet Nőgyógyászati Ultrahang Társaságnak, a Magyar Humángenetikai Társaságnak, a Magyar Endokrin és Anyagcsere Társaságnak, a Magyar Osteoporosis Társaságnak és a nemzetközi szülészeti Ultrahang Társaságnak (ISUOG). Rendszeresen veszek részt konferenciákon, előadásokat tartok és folyóiratokban publikálok. 

arrow downarrow up
fekete_balint

Fekete Bálint

Klinikai genetikus

Klinikai genetika szakvizsgámat a Semmelweis Egyetem Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetében szereztem. Itt a kutatási témám a neurodegeneratív betegségek patomechanizmusának,... biomarkereinek vizsgálata, melyet a Nemzeti Tehetség Program is támogatott. Számos külföldi tanulmányúton is gazdagítottam az ismereteim, többek között a University of Southern California, Freiburgi Egyetemen és Imperial College London intézeteiben.

Elsőszámú klinikai érdeklődési területeim a szív- és érrendszer és tumorszindrómák genetikája, a személyre szabott medicina és a prevenció lehetősége a genetika területén. Szeretném, ha genetika is olyan terület lenne, ami minél több embernek segít az egészségmegőrzésben, egészségfejlesztésben.

arrow downarrow up
gal_aniko

Gál Anikó

Laborvezető

Dr. Gál Anikó 2004-ben biológusként végzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem molekuláris biológia genetika szakirányon. 2009-ben szerzett PhD fokozatott a Semmelweis Egyetem... Szentágothai János Doktori Iskolájában. 2011-ben klinikai biokémikus, valamint 2013-ban molekuláris biológiai diagnosztikus szakvizsgákat szerzett. 2004-től a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének, valamint ennek jogelődjeinek valamint 2019-től a New Era Genetics munkatársa. A genetika és sejtbiológiai módszerek széles spektrumát uralja (PCR alapú technikák, Sanger szekvenálás, NGS szekvenálás, sejtbiológiai mérések, konfokális mikroszkópia, proteomikai módszerek). Fő feladatai közé tartozik a genetikai diagnosztika koordinálása, módszerek beállítása valamint az intézet minőségbiztosításának irányítása. Kutatásai az elmúlt években a neurogenetikai területekre fókuszáltak, ezen belül főként a mitokondriális betegségek genomikai és sejtbiológiai hátterét kutatja. Kutatási és diagnosztikai feladatain kívül rendszeresen tart tantermi előadásokat, gyakorlatokat. Témavezetése alatt eddig 2 PhD disszertáció és számos MSc,/BSc szakdolgozat született, valamint jelenleg egy PhD és három TDK hallgató dolgozik. 2013-ban a Padovai Egyetem Biológiai Intézetében kutatócsere program keretében szerzett további tapasztalatot, 2014-2015 ben postdoc ösztöndíjasként a Thomas Jefferson Egyetem Patológiai Intézetének MitoCare Laboratóriumában (Philadelphia, PA, USA) dolgozott. In extenso közleményeinek száma 49, összesített impakt faktora 111,5, Hirsch indexe: 9. A Magyar Humángenetikai, Magyar Klinikai Neurogenetika, Magyar Személyreszabott Medicina valamint az Európai Humángenetikai Társaság tagja.

A New Era Genetics NIPT Laboratóriumában a non-invazív prenatális vizsgálatokért felel. 

arrow downarrow up
veto_borbala

Vető Borbála

Labortechnikus

Egyetemi tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán végeztem. PhD fokozatot a Semmelweis egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskolában szereztem,... epigenetikai kutatásokat a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontjában végeztem. Ismereteimet számos külföldi konferencián bővítettem, valamint külföldi tanulmányutakon szakmai tapasztalatot szereztem. A genetika és a molekuláris biológia területén 7 éves laboratóriumi tapasztalattal rendelkezem, amit a New Era Genetics molekuláris genetikai laboratóriumában tudok kamatoztatni és továbbfejleszteni.

arrow downarrow up
kretz_viktoria

Kretz Viktória

Labortechnikus

Biológus és Orvosi Biotechnológus diplomámat is a Pécsi Tudomány Egyetemen szereztem. Kutatási témáim a vírusok molekuláris karakterizációja és patomechanizmusainak megismerése... köré épült. Számos külföldi tanulmányúton is volt szerencsém gazdagítani ismereteimet, többek között Tethys Research Institute illetve University of Bari:Infectious diseases intézeteiben.

arrow downarrow up